Healing,  Kurser & Workshops

Soul Experience med Maria Cruz

Välkommen till ”Soulexperience” -en kurs på två terminer som är djupt läkande och hjälper dig att utveckla din medkänsla, andlighet och energimedvetenhet. (Den svenska och engelska texten nedan kan skilja något, men kontentan är densamma :))

Soulexperience handlar om att stärka sina sinnen ytterligare och vidga existerande perspektiv, medvetande, genom att tillåta sammansmältning av själ-ande-medvetande, bortom frågor. Att få en större förståelse för hur vi interagerar, ibland hindrar, viktiga informationsflöden p.g.a. speglingar och reaktioner på dessa, som uppstår i möten.

Första terminen arbetar vi med delar av jaget och andra terminen relationer.

Intentionen är att hjälpa dig vidare i din utveckling, på djupa emotionella och mentala plan. Vi eftersträvar och ger plats åt en djupare form av mediumskap, med intentionen -som alltid- att läka.

Min förhoppning är att kursen ska kunna hjälpa dig i ditt arbete med dig själv och andra på djupare plan. Jag har inte som intention att forcera men ”pusha”. Allt vi delar stannar mellan oss och jag förutsätter att alla deltagare tar sitt personliga ansvar i både ”moral och etik”.

Varmt välkommen till en inre resa ♥

Läs mer om Maria här

 

Datum & Tider, 10 tillfällen

Datum: 8jan, 22jan, 5feb, 19feb, 4mars ,18mars ,1april ,15april ,29april, 13maj

Tid: 18.30 – 21.00 

Kostnad: 3000kr

Fika, block & penna ingår

Till anmälan!

 

(Texten på engelska, nedan, fick jag till mig när inspirationen till ”Soulexperience” föddes för drygt fem år sedan.) Soulexperience is about strengthening your senses even further and stretching your existing knowledge, your mind, your heart to interact and merge with the mind of spirit beyond questions. Soul experience is what it is, about exploring another souls experience through their heart and mind.

Perhaps we also need to get a larger understanding about how we interact, sometimes even hinder, important flow of information just because they trigger something in ourselves and then we risk to project onto both communicator and the soul on the receiving end.

The ”evidence” search, that normally is the way of a medium, will not be in focus. What we’re aiming for through this teaching is to help you develop further, on deeper emotional and psychological planes with the help of exploring and sharing the life of another. Soul experience is a deeper form of mediumship, with the intention, as always, of healing all involved.

Welcome to seek within ♥

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *