Temazcal

Temazcal – Tredagars workshop med Carlos Pussetto

OBS: LÄS TEXTEN UNDER VIKTIG INFORMATION ♥

NIKAN ASHKAN – HERE AND NOW – HÄR OCH NU (Tredagars workshop med Carlos Pussetto)

Vi vet att vi bara har 3 dagar, så låt oss leva dom som om de vore de sista i våra liv. Våra dagar tillsammans ska vara heliga, därför behöver vi ditt fulla fokus och närvaro.

Sedan vår födelse har vårt fokus splittrats och vi har programmerats till konsumenter, konsumenter av världen och oss själva. Genom åren fortsätter den sociala anpassningen och vaggar in oss i den kollektiva sömn som vi kallar verklighet. Vi blir vaga imitationer av de fulländade människor vi fötts till att bli.
Fast i klorna på de komplexa strukturer som formaterar vår perception; uppfyllda av självhävdelse och separerade från våra kroppar ,genom våra känslor och viljor blir vi enkla bytesdjur för manipulation, på alla plan av vår existens.
Vi har glömt våra ursprungliga instruktioner. Men under ytan av all förvanskning finns ännu fröet, vaktat av djupet av vårt varande.

Syftet med våra dagar tillsammans är att tillåta ljuset, värmen och vattnet få oss att blomma i sanning. Minnas att vi är del av en medveten levande helhet och därav, helt naturligt, ta ansvar över den rymd vi bebor. Vi förstår att föda och utveckla kreativa relationer genom att praktisera förlåtelse, söka harmoni och fred med allt och alla och vi inser att allt liv bär på samma livsenergi som vi själva.

Tillsammans öppnar vi för läkning, för det nya och det uråldriga genom kommunikation och uttryck. Vi inleder ett arbete med syfte att rädda det naturliga tillstånd vi alla kan stå i -ett här och nu. För att kunna överge det nedärvda “slagfältet” och komma i kontakt med elementen, naturen och livet bryter vi våra invanda rörelser, mimik och röst genom dans, sång och “Wakan Temazcal” ceremonier -vackra, kraftfulla och oförglömliga.

THE FLOWER WAR – BLOMMORNAS KRIG

Allt vi gör tillsammans, dessa dagar, har sitt ursprung i uråldriga traditioner och ceremonier som också uttrycks genom samtida artistiska och terapeutiska discipliner:

Du får möjlighet att lyssna till tystnaden, expandera ditt medvetande och vem vet, kanske även frigöra dig själv från gamla mönster och kontraproduktiva tankar som bromsar dig på vägen.
Du ges “space” att uttrycka dina djupaste och sannaste aspekter av dig själv.
Du kommer att bli kärleksfullt provocerad, i en trygg miljö, genom musiken, rörelsen och trumslagen.
Medicinen som kommer av vattnet, elden, vinden och moder jord välsignas du med.
Du kommer garanterat att förvånas av dig själv :).

Kursen hålls på vackra Finnagården och Union of Hearts och möjlighet till tältning finns, för den som verkligen vill vara ett med naturen och processen.

TEMAZCAL

Moder jord finns representerad i Temazcalen. Modern, kvinnan, det feminina, urmodern som samlat kraft från fyra element för att ge ljus åt allt som existerar i perfekt harmoni med universum, en konstant process som vi kallar livet. Allt det är Temazcal och mycket mer.

Temazcalceremonin handlar om att offra, visa tacksamhet, be en bön till livet självt och förstå att det viktigaste är att ge för att kunna ta emot. När denna insikt integreras på alla plan sker en sammansmältning med allt som är.
Hyddan byggs på plats av oss alla tillsammans, från grunden, med naturens resurser.

Under ceremonin bärs glödande stenar in i ”hyddan”. Stenarna ”las abuelas” (farmödrarna/mormödrarna) bär med sig den uråldriga energin från moder jords inre och anses vara budbärare av information från tidernas begynnelse, mineralerna sprunget från eld som transformerats till materia.
Stenarna bärs in genom porten i omgångar och i olika antal. Stenantalet genom ”porten” (hyddöppningen) ger en viss frekvens och utifrån dessa frekvenser påbörjas den inre resan.
Ångan som skapas av vattnet på de glödande stenarna stiger till de högre sfärerna till dimensioner synliga för det inre seendet. Ångan bär med sig våra offergåvor, alla våra böner och önskningar.

————————-*****———————————-
****VIKTIG INFORMATION****

Att ha med :
– Medtag oömma kläder, badkläder, 2st handdukar, ombyten och varma kläder. OBS . Vi är i SVERIGE!!

Pris & Anmälan:
Pris:3700kr, frukost, lunch, middag, fika ingår.
Betalas via faktura.

Vi kommer att ta en anmälningsavgift på 500kr via swish till Union of Hearts 123 253 9161 – Skriv ”Carlos anm.”
Denna summa betalas endast tillbaka om personen kan uppvisa läkarintyg.

Anmälan görs antingen via:
– Email till info@unionofhearts.se
– Via telefon/sms till Caroline på 0708-899104

Tider:

Tider: Vi ber alla att vara flexibla denna helgen då vi vill att processen skall få ta den tid den behöver. Vi börjar dagarna 10.00 och slutar preliminärt.. 21.00 ( ** DENNA SLUTTID ÄR VÄLDIGT PRELIMINÄR**)

Frukosten serveras kl 09.00 i tältet 🙂

Vi ser fram emot ditt deltagande! Hjärtligt välkommen ♥
Vid frågor ring Caroline 0708-899104 eller Maria 0720-041101

————————-*****———————————-

Carlos Solrac

Carlos föddes i Argentina, där han bl.a studerade psykologi. Carlos involverade sig i motståndsrörelsen gentemot den dåvarande diktatorn vilket resulterade i fångenskap och tortyr – ett livslångt trauma. Carlos fick sedan asyl i Europa som politisk flykting, Efter de svåra straff han fick i sitt hemland var vägen tillbaka till livet det som lade grunden för hans läkning genom musik, sång, teater och dans, i olika skolor i Europa.

På mitten av 90-talet började han emotta instruktioner från olika andliga ledare tillhörande den Nord-Amerikanska traditionen – Den Röda vägen och snart blev han djupt involverad i “Journeys of Peace and Dignity 2000” som sträcker sig mellan Ushuaia i Argentina (Tierra del Fuego) till Teotihuacan (City of the Gods) i Mexico. jEn vandring som handlar om en forntida profetia, som delas av ursprungsfolken i både Nord- och Sydamerika som säger att när den nordamerikanska örnen och den sydamerikanska kondoren förenas, kommer fredens ande att vakna på jorden.
Carlos ber för jorden, vattnet, framtida generationer och för all visdom mellan Ushuaia och Alaska.
Under de senaste 30 åren har han följt hjärtats väg -den Röda vägen och skapat vägar att sprida kunskapen vidare. Carlos har välsignats till att föra medicinen vidare, Temazcalceremonierna och medicinhjulen. Han för oss in i naturens egna rytm och jordens hjärtslag genom det uråldriga men också genom att skapa rum för vår läkning genom konsten, ritualen och terapin.
2010 blev han inbjuden till den stora Boom festivalen i Portugal för att markera start och slut, genom öppnings och stängningsceremonier. Han har ocskså skapat “Five rhythms and static dance in Barcelona (BNC 2003), och skaparen av “Evolutionary Dance”.

Mer om Carlos:
Skaparen av SHARP – Sacred Healing Arts Rituals Performances
-The Path with Heart
-Senkawa
-Real iz Arte
-SoulandArt
-Evolutionary Dance – Mind Free Dance – Discotheque of conscience
-HeArt -Circle of Men
-Pulse, Rhythm and Consciousness
-Men MATCH Women
-Creative Link Therapy

Se länken: www.arteterrapia.wordpress.com

NIKAN ASHKAN – HERE AND NOW

We know this gathering is only 3 days long, so let’s use them like they’re the only ones we’ll ever have. We will go about it in a most sacred way, and for that we need all your attention, focus and presence.
Since the moment we are born, our attention becomes deviated and we become programmed to be consumers: consumers of the world and ourselves.
Through the years, social conditioning continues to reinforce the collective sleep state that we call normality; reducing our potential to live fully as Humans to a pale imitation of life.
Caught in the claws of syntax that formats our perception; entertained by the mazes of our personal importance and disconnected from our body, our feelings and desires; we become easy prey for manipulation on all levels of our existence. We have forgotten our original instructions. But buried under the rubble of modernity, postmodernity and post truth, the seed is still there, guarded in the depths of being.

The proposal of these days is to allow the light, heat and water to hydrate and nourish this seed and so that it blooms OUR OWN FACE AND TRUE HEART. Remembering with all our memories that we are all part of a living whole, conscious, nurturing and loving in movement. And thus, in our daily life take responsibility for the naturality of the supreme purpose to care for the space where life happens, to maintain creative relationships, with reconciliation, harmony, peace and dignity, with everything and everyone. Look at them not as simple subjects, but as carriers of universal creative force essence. Look at those, not as a God or religious entity, but like a physical cosmic force, real and determined.

WILL. NOT JUST LOVE, BUT WILL:
We will share an opening, new and ancestral possibilities of creation, expression and communication. We will work to rescue the organic capacity to stand in front of each other in good faith, with the intention to serenely flow with what is here and now. Abandoning the biographical inventory in which we are ”battleships”, to get in contact with our organism, the Elements, Nature, with all others and with the Great Mystery. And, from there try to restore the channels that emotional past, social conditioning and fear has interfered with. We will “shake”, dance, sing and shape roots and wings to spirit. We will share Wakan Temazcal ceremonies: beautiful, powerful and unforgettable.

THE FLOWER WAR
Through a series of acts and exercises stemming from ancestral knowledge and contemporary artistic and therapeutic disciplines:
* you will have the opportunity the hear the sound of silence, to expand your consciousness and, who knows, free yourself from some old habits and beliefs that obstruct your path;
* you will have space to express out the deepest and most honest aspects of yourself;
* you will be provoked and compassionately supported to feel the music, the movement and beating of the drums;
* you will be blessed by the medicine power of water, fire, wind and Mother Earth.
* you will be surprised by yourself.

ABOUT CARLOS SOLRAC
Carlos studied Psychology in Argentina, where he was born, and he was militant against the dictatorship lived in Argentina during the 70’s. In 1981, he arrived to Europe as a political refugee and he dedicated his time to arts. He studied music, singing, theatre, and dance in different European schools.
In the middle of the 90’s, he began to receive instructions from spiritual leaders of American tradition of Red Road. He was an intermediate in the Journeys of Peace and Dignity 2000 from the Ushuaia to Teotihuacan – Mexico. This was a run around all American continents in manifestation for Union Prophecy of the Eagles and Condors spirits. He prays for the Earth, the water, the future generations and for all original knowledge between Ushuaia until Alaska.
In the last 30 years he is searching for the know-how of our American ancestors, which are The Red Road and the Path with Heart. He is a seeker and a sun dancer; he makes The Red Road, Itzachilatlan Sacred Fire easier. He has received blessing, draws and instructions to guide de Temaszcal Ceremonies and Medicine circles. Not only he creates and designs events he also performances in Nature where there is no limit between art, ritual and therapy.
In 2010 he was invited to do the Temazcales and to both de opening and closing ceremonies in the Boom Festival in Portugal. He was pioneer of the 5 rhythms and static dance in Barcelona (BNC 2003), and creator of Evolutionary Dance.

Now his time is divided between Europe and South America.

He is creator of SHARP – SACRED HEALING ARTS RITUALS PERFORMANCES
* The Path with Heart
* Senkawa
* Real iz Arte
* SoulandArt
* Evolutionary Dance – Mind Free Dance – Discotheque of conscience
* HeArt – Circle of Men
* Pulse, Rhythm and Consciousness
* Men MATCH Women
* Creative Link Therapy

Carlos Solrac invites us to: transcend the existence of personal history and recognize with all our memories that we are part of one all conscious, sensitive, nutritious and lover, in moving. We are sons and daughters of the same Sun and Earth, Beings of light and darkness, God particles, artists of ourselves.

www.arteterrapia.wordpress.com

BOOKING AND INFORMATION:
unionofhearts.se or Info@unionofhearts.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *